beoordeling door commissie Publicaties (2012)

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap kon mijn proefschrift (2011) in 2013 vertaald worden naar het Engels. In het voorjaar van 2014 volgde de internationale publicatie door Leuven University Press. Uit de beoordeling van de commissie Publicaties:

“…Doordat Craenen over een begenadigde pen beschikt,

overstijgt zijn baanbrekende proefschrift vlot het academische niveau. De auteur

brengt zijn onderzoeksresultaten en bevindingen in een nieuw discours. Hiertoe

hanteert hij een eigen consistent begrippenapparaat. De studie is daarnaast

bijzonder goed gestructureerd en inzichtelijk. Met duidelijke voorbeelden uit de voor

velen vertrouwde muziek- en concertpraktijk houdt Craenen ook de niet-muzikaal

geschoolde lezer bij de les. Door dit heldere betoog, de logische opbouw en de

vlotte, toegankelijke taal weet hij dan ook het courante verwijt van hermetisme, dat

vaak opduikt zodra het over hedendaagse muziek gaat, te ontkrachten.

Origineel en waardevol is ook het voortdurend terugkoppelen vanuit de

muziektheorie en vanuit zijn filosofische beschouwingen rond een innovatief

compositorisch denken naar de concrete muziekpraktijk, zowel van muzikant

als van luisteraar. Deze studie zal dan ook niet enkel muziekwetenschappers en

muzikanten, maar ook niet-professionele muziekkenners en melomanen kunnen

bekoren…”