bio Paul Craenen (NL)

Paul Craenen (1972) is componist, docent, curator, onderzoeker en artistiek leider. Als componist en docent koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en  technieken. Als onderzoeker en artistiek leider tracht hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich kan ontplooien. Sinds 2012 is hij artistiek directeur en sinds 2014 algemeen directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek.

Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij meesterdiploma’s voor piano (1995) en kamermuziek (1997). Sindsdien werkte hij ruim vijftien jaar in deeltijds kunstonderwijs als begeleider en als leraar piano en experimentele muziek. Hij was de bezieler van baanbrekende educatieve projecten rond nieuwe muziek en het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs.

Sinds eind jaren negentig is hij actief als componist en klankkunstenaar. Hij nam deel aan diverse compositieseminaries en zijn composities werden gecreëerd tijdens internationale festivals voor nieuwe muziek. Conceptualiteit, het gebruik van elektronica, choreografische en audiovisuele elementen kenmerken zijn composities. Een andere rode draad in zijn werk is de aandacht voor lichamelijke aanwezigheid in de muziekuitvoering. Rond dat onderwerp startte hij een postgraduaat onderzoek aan het Orpheus Instituut te Gent, dat later werd verdergezet in docARTES, een doctoraatsprogramma voor praktijkgeoriënteerd onderzoek in de kunsten. Hij maakte deel uit van verschillende onderzoeksgroepen en was gedurende enkele jaren gastdocent intermedia aan het Conservatorium van Amsterdam. Op 29 maart 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden met een muzikale portfolio en het proefschrift „Gecomponeerde Uitvoerders – Het musicerende lichaam vanuit compositorisch perspectief‟. Een Engelstalige bewerking en vertaling van het proefschrift werd in 2014 gepubliceerd door Universitaire Pers Leuven onder de titel ‘Composing under the Skin. The music-making body at the composers’ desk’.

Vanuit zijn expertise op het kruispunt van onderzoek, artistieke praktijk en onderwijs wordt hij regelmatig gevraagd als expert, opiniemaker of curator. Hij geeft lezingen, schrijft artikels voor vaktijdschriften en festivals en is betrokken bij tal van werkgroepen rond kunst- en muziekeducatie.