bio Paul Craenen (NL)

Paul Craenen (1972) is lector, onderzoeker, muziekmaker en artistiek leider. Als muziekmaker koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en  technieken. Als lector en onderzoeker tracht hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich kan ontplooien.

Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij meesterdiploma’s voor piano (1995) en kamermuziek (1997). Sindsdien werkte hij ruim vijftien jaar in het deeltijdse kunstonderwijs als begeleider en docent piano en experimentele muziek. Hij was de bezieler van baanbrekende educatieve projecten rond nieuwe muziek en het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs.

Sinds eind jaren negentig is hij actief als componist en klankkunstenaar. Hij nam deel aan diverse compositieseminaries en zijn composities werden gecreëerd tijdens internationale festivals voor nieuwe muziek. Conceptualiteit, het gebruik van elektronica, choreografische en audiovisuele elementen kenmerken zijn composities. Een andere rode draad in zijn werk is de aandacht voor lichamelijke aanwezigheid in de muziekuitvoering. Rond dat onderwerp startte hij een postgraduaat onderzoek aan het Orpheus Instituut te Gent, dat later werd verdergezet in docARTES, een doctoraatsprogramma voor praktijkgeoriënteerd onderzoek in de kunsten. Hij maakte deel uit van verschillende onderzoeksgroepen en was gedurende enkele jaren gastdocent intermedia aan het Conservatorium van Amsterdam.

Op 29 maart 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden met een muzikale portfolio en het proefschrift „Gecomponeerde Uitvoerders – Het musicerende lichaam vanuit compositorisch perspectief‟. De Vlaamse Gemeenschap kende een beurs toe voor een Engelstalige bewerking en vertaling die in 2014 gepubliceerd werd door Universitaire Pers Leuven onder de titel ‘Composing under the Skin’.

Van 2012 tot 2018 was hij artistiek en vanaf 2014 algemeen directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek. Onder zijn leiding ontwikkelde de organisatie grensverleggende projecten voor muziekparticipatie en talentontwikkeling in samenwerking met culturele partners als Concertgebouw Brugge, deSingel, Z33, Dommelhof en AMUZ. In 2015 ontving Musica een Europese YEAH-award voor meest innovatieve jongerenproductie, in 2017 volgde een EFFE-label voor het AlbaNova festival.

Op 1 februari 2018 werd hij aangesteld als lector Music, Education & Society aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Vanuit zijn expertise op het kruispunt van onderzoek, artistieke praktijk en onderwijs wordt hij regelmatig gevraagd als expert, opiniemaker of curator. Hij geeft lezingen, schrijft artikels voor vaktijdschriften en festivals en is betrokken bij tal van werkgroepen rond kunsteducatie en artistiek onderzoek.