Enkele jaren geleden zag ik het indrukwekkende Mars II van Karl Van Welden en Frederik Croene tijdens het eerste Oortreders festival. Onlangs maakten beiden een nieuwe voorstelling, of althans een voorstudie daartoe. Een korte reflectie daarop, en een aansporing om het eindspel nog even uit te stellen.