Artistiek onderzoek en kunsteducatie: van gedeelde problematiek tot bondgenootschap

KunstZone vroeg me een inleidend artikel te schrijven over informeel leren in relatie tot kunsteducatie. Ik groef in mijn Musica-verleden en maakte een linkje naar artistiek onderzoek. Omdat tot nu in kringen van artistiek onderzoek kunsteducatie relatief weinig aandacht krijgt. Maar ook omdat in hoger kunstonderwijs de afdelingen kunsteducatie en kunst- of muziekpedagogie zich nogal eens ‘buiten de kunst’ plaatsen. In hun praktijkontwikkeling beroepen ze zich – begrijpelijkerwijze – eerder op gedegen onderzoeksmethodes uit de onderwijskunde of de leerpsychologie, dan op onderzoek waarin de artistieke praktijk zelf een vraagstellende rol krijgt. Ontwikkelingen in onderzoek aan kunstopleidingen vragen om meer aandacht voor gedeelde waarden en problematieken in beide domeinen. Bovendien dient zich door het veranderende beroepsperspectief een groep professioneel opgeleide kunstenaars aan die meer actief zal zijn in educatie en participatie, ook al volgden ze geen specifieke pedagogische opleiding. Omwille van de woordruimte moesten in het artikel in KunstZone een paar bochten kort worden afgesneden, hier een iets uitgebreidere versie.